Nowe planowane mioty:

                           Holly Egao

                   (Sheltie Golden Agouti)

Razem/Together: 19.12.2015

                       Now Is Good Egao

                      (Alpaca Black/Red)